Νεοφυής επιχειρηματικότητα


espa tourismosΝέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Οικονομίας στις 26 Αυγούστου 2015, ανακοινώθηκε πως το Σεπτέμβριο του 2015 θα προδημοσιευτούν και Δεκέμβριο του 2015 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, για τα ακόλουθα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών (επιδότηση 50%)
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (επιδότηση 100%)
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
περισσότερα…

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (επιδότηση 100%)Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Δοσιθεόυ Φιλίτου 18 – 453 33 – Ιωάννινα
τηλ. 2651400182 – 6977447313
theodore.alexiou@gmail.com