Πρόγραμμα για τις καινοτόμες ΜΜΕ προσφέρει χρηματοδότηση 50.000


Ένα νέο πρόγραμμα για τις καινοτόμες ΜΜΕ προσφέρει χρηματοδότηση 50.000 ευρώ. Εκ των προτέρων, πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αλλά αξίζει να υποβάλετε πρόταση, αν πιστεύετε στην καινοτομία και την κερδοφορία της ιδέας σας.
Δείτε το πληροφοριακό κείμενο και ελάτε σε επαφή μαζί μας.
——————————-
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ – ΦΑΣΗ 1

Προθεσμία υποβολής: 16/12/2015

Χρηματοδότηση: 50.000 €

Τι αφορά: Τη σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της τεχνολογικής και οικονομικής βιωσιμότητα μιας ιδέας με σημαντική καινοτομία στον τομέα της βιομηχανίας στην οποία παρουσιάζονται νέα προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και τεχνολογίες ή νέες εφαρμογές των υφιστάμενων τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνων, μελέτη αγοράς, τη συμμετοχή των χρηστών, την διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησία, την ανάπτυξη στρατηγικής για την καινοτομία, την αναζήτηση εταίρων, τη σκοπιμότητα της έννοιας και τα παρόμοια για να δημιουργήσουν μια σταθερή πρόταση με υψηλό δυναμικό καινοτομίας ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της επιχείρησης και με μια ευρωπαϊκή διάσταση.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της φάσης 1, θα πρέπει να ανιχνευθούν και να αναλυθούν προβλήματα στην ικανότητα της επιχείρησης να αυξήσει την κερδοφορία μέσω της καινοτομίας . Αυτό θα ληφθεί υπόψη κατά την φάση 2 ώστε να αυξηθεί η απόδοση των επενδύσεων σε δραστηριότητες καινοτομίας. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο με βάση την προτεινόμενη ιδέα.

Διάρκεια Υλοποίησης: 6 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Δοσιθεόυ Φιλίτου 18 – 453 33 – Ιωάννινα
τηλ. 2651400182 – 6977447313
theodore.alexiou@gmail.com