Αποτελέσματα Β’ Κύκλου υποβολών για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του Β’Κύκλου Υποβολών του της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»