Ημερήσια αρχεία: 10 Αυγούστου 2021


Αναμενόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης είναι: αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλα αντικείμενα δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερων πελατών συντόμευση του χρόνου εκτέλεσης κάθε εργασίας. Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης, μέσω της παροχής βοήθειας από νέους εργαζομένους, με τις αρμοδιότητες τους να περιλαμβάνουν οργάνωση, […]

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για ...