Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα


Αναμενόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης είναι:

  • αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
  • επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλα αντικείμενα
  • δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερων πελατών
  • συντόμευση του χρόνου εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης, μέσω της παροχής βοήθειας από νέους εργαζομένους, με τις αρμοδιότητες τους να περιλαμβάνουν οργάνωση, έρευνα και ανάπτυξη.