αρχική


Αναμενόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης είναι: αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλα αντικείμενα δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερων πελατών συντόμευση του χρόνου εκτέλεσης κάθε εργασίας. Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης, μέσω της παροχής βοήθειας από νέους εργαζομένους, με τις αρμοδιότητες τους να περιλαμβάνουν οργάνωση, […]

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για ...Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του Β’Κύκλου Υποβολών του της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αποτελέσματα Β’ Κύκλου υποβολών για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης