Η εταιρεία


Η OBERON ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να γίνει το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία αλλά και των φορέων με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

 

etairia1

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ:

  • Εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα στα οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
  • Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας
  • Ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
  • Προσαρμογή διαθέσιμων εργαλείων και τεχνολογιών μέσω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης.