Συμβουλευτική – Διαχείριση Επιχειρήσεων


Η OBERON εκτός από την υποβολή και διαχείριση προτάσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την ενημέρωση Νέων και μελλοντικών Νέων Επιχειρηματιών τόσο σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν όσο και σχετικά με μεθόδους διοίκησης των επιχειρήσεών τους και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους.  Προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας ενώ παίρνει μέρος και σε διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

symvoyleytikh