Προώθηση εξαγωγών


Ειδικό τμήμα της OBERON αποτελεί το Τμήμα Προώθησης Εξαγωγών. Καθώς αποτελούμε συνεργάτη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) για την Ήπειρο, διαθέτουμε όλη την τεχνογνωσία για την επιτυχή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

airliner